Αγαπητοί απόφοιτοι,

ενημερώνουμε ότι όσοι έχουν ήδη ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MSc in Energy και όσοι  θα ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MSc in Energy Technology μπορούν να εγγραφούν στον Σύλλογο αποφοίτων κατ' αναλογία του Graduate Alumni του Heriot Watt.

Στόχοι του συλλόγου αποφοίτων είναι:

  • Η διαρκής ενημέρωση σε θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος και έρευνας (συνέδρια, ημερίδες, κ.λπ.)
  • Η σύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας
  • Η επικοινωνία μεταξύ των μελλών του συλλόγου και του εκπαιδευτικού προσωπικού του προγράμματος
  • Η συμβουλευτική υποστήριξη των μελών στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος
  • Η ενεργή συμμετοχή των αποφοίτων σε ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος

Για την εγγραφή σας συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα: