Δίδακτρα:

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 το συνολοκό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι 4000 euro.

Υποτροφίες:

Δίνονται υποτροφίες σε ποσοστό μέχρι 10% των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις υψηλότερες επιδόσεις στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών. Οι υποτροφίες αυτές αφορούν σε απαλλαγή από τα δίδακτρα των υπόλοιπων εξαμήνων.

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα
  3. Αντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
  4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  5. Δύο συστατικές επιστολές στα Αγγλικά ή Ελληνικά 
  6. Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας