Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του ΜΔΕ 'Τεχνολογία της Ενέργειας'

Πρόγραμμα τελετής απονομής πτυχίων και μεταπυχιακών τίτλων Δεκεμβρίου 2017


Συμμετοχή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc in Energy Technology στην έκθεση Spoudase 2017


Δύο υποτροφίες για το MSc in Energy Technology που συμμετέχει στο Spoudase 2017


Το Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ανταποκρινόμενο στην μεγάλη ζήτηση από τους αποφοίτους του για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών και σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη που παρουσιάζει ο τομέας της Ενέργειας, πραγματοποίησε συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας στον τομέα αυτό, για την διεξαγωγή μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Τον Οκτώβριο του 2007 ξεκίνησε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), Master of Science in Energy σε σύμπραξη με το Heriot-Watt University, Edinburgh Scotland (Υπουργική Απόφαση 124739Ε5/22-11-2006 ΦΕΚ 1787 β'/8-12-2006). Το ανωτέρω μεταπτυχιακό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, όπως προβλέπει η νομοθεσία, με την ορκομωσία των τελευταίων αποφοίτων του, το Νοέμβριο του 2013.

Σε εξέλιξη του ΠΜΣ MSc in Energy και μετά τη επιτυχή εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος τον Ιούνιο του 2012 δημιουργήθηκε το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών και Φυσικών Επιστημών (School of Engineering and Physical Sciences) του Πανεπιστημίου Heriot−Watt της Σκοτίας του Ηνωμένου Βασιλείου με τίτλο: «Τεχνολογία της Ενέργειας − Energy Technology», αριθμός ΦΕΚ 1359/Β-28.5.2014.

Το Μεταπτυχικό Πρόγραμμα απονέμει τον τίτλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην "Τεχνολογία της Ενέργειας" - Master of Science (MSc) in "Energy Technology". Ο χορηγούμενος τίτλος είναι ενιαίος και απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

Η δημιουργία του εν λόγω ΠΜΣ ενισχύει επίσης τη συνεργασία ανάμεσα στα δύο ιδρύματα όσον αφορά στην συνεπίβλεψη υποψήφιων διδακτόρων εγγεγραμμένων στο Πανεπιστήμιο του Heriot Watt.